Zápis do zoznamu podnikateľov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.8.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 29.7.2016
 1 USD1,11 EUR (+0,01)
 1 GBP0,84 EUR (+0,01)
 1 PLN4,36 EUR (-0)
 1 CZK27,05 EUR (+0,02)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Obchodná ponuka a Katalóg ponúkGarancia

28.7.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Témou jedného z predchádzajúcich článkov o Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) a Elektronickom trhovisku (ET) boli Opisné formuláre a Knižnica zadaní. Tento článok bude venovaný vytvoreniu Obchodnej ponuky a  Katalógu ponúk . Katalóg ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015

Vytvorenie ObjednávkyGarancia

28.7.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Témou tohto článku o Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) a Elektronickom trhovisku (ET) bude vytvorenie Objednávky . Táto funkcionalita ET je dostupná v module ET, sekcii „Obchodovanie a katalógy“ , podsekcii „Vytvorenie objednávky“ . ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Centrálne verejné obstarávanie prostredníctvom EKSGarancia

28.7.2016, Mgr. Tomáš Šlachta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme v pláne zadávať centrálne obstarávanie liekov pre tri nemocnice. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, či je možné prostredníctvom EKS realizovať centrálne obstarávanie a či je možné do zmluvných podmienok (Rámcová dohoda) zadefinovať ...
celý článok

EÚ podporí energetickú infraštruktúru sumou 263 miliónov eurGarancia

27.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer / SITA
Európska únia schválila návrh Európskej komisie (EK) na investovanie 263 mil. eur do kľúčových európskych projektov energetickej infraštruktúry. Európska únia schválila návrh Európskej komisie (EK) na investovanie 263 mil. eur do kľúčových európskych projektov ...
celý článok

Zverejňovanie štvrťročnej súhrnnej správy o zákazkách podľa nového ZVOGarancia

26.7.2016, Mgr. Tomáš Šlachta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 3. 2014 je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať štvrťročnú súhrnnú správu o zákazkách podľa§ 9 ods. 9 ZVO (25/2006 Z. z.) v profile na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Od 1. 3. 2014 je verejný obstarávateľ povinný ...
celý článok

Čerpanie eurofondov koncom mája 2016 dosiahlo takmer 96 %Garancia

25.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v jedenástich operačných programoch Národného strategického referenčného rámca (NSRR) v programovom období 2007 - 2013 dosiahlo k 31. máju 2016 hodnotu 10,978 mld. eur. Predstavuje to 95,61 % z celkovej alokácie ...
celý článok

Registrácia verejnosti v rámci Elektronického trhoviskaGarancia

21.7.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posledným typom používateľa Elektronického trhoviska (ET) je Verejnosť . Verejnosťou v rámci ET je akákoľvek osoba, ktorá ho používa v súvislosti s procesmi v oblasti verejného obstarávania. Takáto osoba napr. môže vytvárať a/alebo ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Knižnica, Opisný formulár a KaranténaGarancia

21.7.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predchádzajúce články o Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) a Elektronickom trhovisku (ET) sa zaoberali registrami jednotlivých typov používateľov a procesu ich registrácie, v tomto článku sa budem venovať ďalším registrom, ktoré ET ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Obchodné podmienky elektronického trhoviska a zmluvaGarancia

21.7.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmetom tohto článku budú Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET) a všeobecné informácie o zmluve ako výsledku zadávania zákazky na Elektronickom trhovisku (ET). OPET upravujú základné pravidlá fungovania ET a boli vypracované ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Predkladanie jednotného európskeho dokumentuGarancia

21.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) je jednotný európsky dokument (JED) dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Podľa § 39 ods. 1 zákona o ...
celý článok
Najčítanejšie

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných zákaziek od 18.4.20163 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.Garancia

10.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhľadom na prijatie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. došlo s účinnosťou od 18.4.2016 k úprave postupov zadávania podlimitných zákaziek oproti ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 42 Vyhodnocovanie ponúkArchív

14.5.2015, Mgr. Tomáš Kamenec, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 42 Vyhodnocovanie ponúk (1) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 1 Predmet úpravyArchív

8.2.2016, JUDr. Ľubomír Púček, JUDr. Lenka Kerestešová, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Ľubomír Púček;JUDr. Lenka Kerestešová;JUDr. Simona Laktišová § 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Povinnosť používať elektronické trhoviskoGarancia

12.5.2015, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Beží od 1.7.2014 nejaké 1-mesačné alebo iné prechodné obdobie na povinnosť používať elektronické trhovisko (napr. prebiehajúce registrácie a pod.)? Novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 156/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 157/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 159/2016 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.4.2016 v čiastke č. 34)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 171/2016 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 6.5.2016 v čiastke č. 40)
  • 182/2016 Z.z. novela op. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
21.9.2016 - 23.9.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
12.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
19.8.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
18.8.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: