NAJNOVŠIE

Finančné limity nadlimitných a podlimitných civilných zákaziek

26.5.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri zadávaní a vyhlasovaní akejkoľvek zákazky je najdôležitejšie zvoliť si postup, ktorým sa bude osoba realizujúca proces verejného obstarávania riadiť vo všetkých štádiách a dodržiavať zákonné povinnosti. Pri zadávaní a vyhlasovaní ... celý článok
Súvisiace

Výzva zameraná na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javovZámok

25.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil výzvu na podávanie projektov na rok 2017 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil ... celý článok
Súvisiace

Výkladové stanovisko ÚVO č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávaniaZámokGarancia

23.5.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod číslom 3/2016 bolo Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) zverejnené Výkladové stanovisko k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania ( ... celý článok
Súvisiace

Účtovanie dotácií v subjektoch nezaložených za účelom podnikaniaZámokGarancia

20.5.2016, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Účty 346, 348 a 691 Dotácie predstavujú významný zdroj príjmov nepodnikateľských subjektov. Dotácie pokrývajú potreby neziskovej organizácie v rámci prevádzkovej činnosti, financovania projektov, pokrytia investičných potrieb a pod. P.č.   ... celý článok
Súvisiace

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektuZámokGarancia

9.5.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ:   .................................... obchodné meno     .................................... sídlo     ................ ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 42 Vyhodnocovanie ponúkZámokArchív

14.5.2015, Mgr. Tomáš Kamenec, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 42 Vyhodnocovanie ponúk (1) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013Súvisiace

Novelizácia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) a b) zákona (1. časť)Archív

18.3.2014, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tomto príspevku sa budem venovať úprave podmienok účasti ohľadne technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov/uchádzačov podľa § 28 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ... celý článok
Súvisiace

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyZámokGarancia

26.5.2015, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 a nasledujúcich Obchodného zákonníka   medzi Budúcim predávajúcim:   Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim) Sídlo: ...................................................................................................... Zastúpený: ......... ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014Súvisiace

NR SR schválila nový zákon o verejnom obstarávaníGarancia

23.11.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 18. novembra 2015 nový zákon o verejnom obstarávaní. Zákon preberá tri nové európske smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 18. ... celý článok
Súvisiace

Povinnosť používať elektronické trhoviskoZámokGarancia

12.5.2015, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Beží od 1.7.2014 nejaké 1-mesačné alebo iné prechodné obdobie na povinnosť používať elektronické trhovisko (napr. prebiehajúce registrácie a pod.)? Novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ... celý článok
Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
31.5.2016, Bratislava
Lektor: Kolektív lektorov
Prinášame Vám konferenciu venovanú novému zákonu o verejnom obstarávaní, ktorý je účinný od 18. apríla 2016. Buďte pripravení na zmeny. Prihláška tu!
17.6.2016, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
4.7.2016, Žilina
Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová
Školenie, na ktorom sa dozviete o najčastejších chybách pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií. Zoznámime Vás s mladou rozvíjajúcou sa oblasťou práva a spôsobmi jeho využitia vo firmách vo Váš prospech. Prihláška tu!
31.5.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Martina Galabová
Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva