Zápis do zoznamu podnikateľov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 27.9.2016
 1 USD1,13 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,3 EUR (+0,02)
 1 CZK27,02 EUR (-0)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

V parlamente neprešiel návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

27.9.2016, Mgr. Ladislav Hribik, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslanci Národnej rady SR dňa 22. septembra 2016 nepodporili návrh novely zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2016 Z.z. Poslanci Národnej rady SR dňa 22. septembra 2016 nepodporili návrh novely zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2016 Z.z. ...
celý článok

Z eurofondov na roky 2014 - 2020 sa ku koncu augusta 2016 využilo 173 mil. eur

26.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 31. augusta 2016 v štyroch z jedenástich programov 173,49 mil. eur. Znamená to 1,24 % z celkovej alokácie všetkých programov 13,990 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka. ...
celý článok

Vzor zmluvy o sprostredkovaníGarancia

23.9.2016, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Igor Zbojan ; PhD. ; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Vzor zmluvy o sprostredkovaní ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ uzavretá podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka   medzi Záujemca:         Obchodné meno: ........................................................   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zloženie zábezpeky v hotovostiGarancia

22.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 46 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) je zábezpeka definovaná ako poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - DokumentáciaGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dokumentácia Stav do 17.4.2016 - § 21   Stav od 18.4.2016 - § 24   Obsah správy o zákazke   Správa obsahuje najmä a) identifikáciu verejného obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému, b) ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Oznámenia vo verejnom obstarávaníGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oznámenia vo verejnom obstarávaní Stav do 17.4.2016 - § 22   Stav od 18.4.2016 - § 26   Lehota na zaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania   Verejný obstarávateľ do 12 pracovných dní.   Verejný obstarávateľ - do 30 dní po ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov/uchádzačovGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov/uchádzačov Stav do 17.4.2016   Stav od 18.4.2016 - § 25   Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov/uchádzačov   Neupravené zákonom č. 25/2006 Z.z.   Upravené   ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Predkladanie dokumentov v inom jazyku ako štátnomGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predkladanie dokumentov v inom jazyku ako štátnom Stav do 17.4.2016 - § 19 ods. 3   Stav od 18.4.2016 - § 21 ods. 6   Predkladanie dokladov a dokumentov v inom jazyku ako štátnom (slovenskom)   Doklady preukazujúce splnenie podmienok ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Konflikt záujmovGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Konflikt záujmov Stav do 17.4.2016   Stav od 18.4.2016 - § 23   Konflikt záujmov   Neupravené zákonom č. 25/2006 Z.z.   Upravené  ustanoveniami § 23 zákona č. 343/2015 Z.z.  
celý článok

Vysoké školy môžu do 20. októbra 2016 získať grant na skvalitnenie vzdelávaniaGarancia

21.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vysoké školy môžu získať grant na projekt, ktorý pomôže zvýšiť kvalitu ich vyučovacieho procesu. Zapojiť sa môžu do grantového programu Kvalita vzdelávania, ktorý pre všetky slovenské vysoké školy otvára Nadácia Tatra Banka. Vysoké školy môžu získať grant na ...
celý článok
Najčítanejšie

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 a nasledujúcich Obchodného zákonníka   medzi Budúcim predávajúcim:   Obchodné meno: ........................................................ (napríklad ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Povinnosť používať elektronické trhoviskoGarancia

12.5.2015, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Beží od 1.7.2014 nejaké 1-mesačné alebo iné prechodné obdobie na povinnosť používať elektronické trhovisko (napr. prebiehajúce registrácie a pod.)? Novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiGarancia

26.5.2015, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Stiahnuť vzor KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka   medzi zmluvnými stranami Predávajúci:   Obchodné meno: ........................................................ Sídlo: ........................... ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 42 Vyhodnocovanie ponúkArchív

14.5.2015, Mgr. Tomáš Kamenec, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 42 Vyhodnocovanie ponúk (1) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 171/2016 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 6.5.2016 v čiastke č. 40)
  • 182/2016 Z.z. novela op. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia (vyšlo dňa: 29.8.2016 v čiastke č. 75)
  • 252/2016 Z.z. novela vyhl. č. 410/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.11.2016 - 25.11.2016, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
30.11.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
29.11.2016, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
7.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
19.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
14.11.2016, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: