Darček mesiaca
Komentár k § 13 ZVO - Elektronické trhovisko
Zápis do zoznamu podnikateľov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.2.2018
 1 USD1,23 EUR (-0)
 1 GBP0,88 EUR (+0,01)
 1 PLN4,16 EUR (+0,02)
 1 CZK25,36 EUR (+0,05)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
<január  marec>
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Posúdenie závažnosti porušenia povinnosti uchádzačaGarancia

22.2.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Podľa § 32 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. ...
viac

Zmena subdodávateľa pred podpisom zmluvy

22.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú možnosti výmeny subdodávateľa po ukončení tendra? Subdodávateľ je zapísaný v návrhu zmluvy, je zverejnený vo Vestníku verejného obstarávania a zmluva zatiaľ nebola podpísaná. Aké sú možnosti výmeny subdodávateľa po ukončení tendra? Subdodávateľ je ...
viac

ÚVO pripravuje novelu zákona o verejnom obstarávaníGarancia

20.2.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák na rokovaní Vlády Slovenskej republiky dňa 14. februára 2018 informoval o aktuálnom stave legislatívnych návrhov pozmeňujúcich súčasné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom ...
viac

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií

19.2.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na projekty financované z predmetnej výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 30 000 000 EUR, pričom výška minimálneho príspevku je 100 000 EUR a výška maximálneho príspevku je 2 000 000 EUR. Dňa 12.2.2018 vyhlásilo Ministerstvo ...
viac

Vzor zmluvy na finančný lízingGarancia

16.2.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť Vzor ZMLUVA NA FINANČNÝ LÍZING uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObchZ (Obchodného zákonníka)   medzi zmluvnými stranami Nájomca: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

§ 5 ZVO Finančné limity - praktický príkladGarancia

15.2.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 5 ods. 3 písm. c) ZVO , zákona o verejnom obstarávaní Praktický príklad Základná škola, ktorej zriaďovateľom je obec, t.j. ide o rozpočtovú organizáciu obce, má záujem obstarať potraviny do školskej jedálne, ktorú prevádzkuje. Nakoľko ...
viac

Povinnosť overiť si referencie uchádzačovGarancia

15.2.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 248/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 11. 2017 ...
viac

Oprávnené výdavky projektu (12. časť)Garancia

14.2.2018, Ing. Jozef Nemec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kategorizácia výdavkov - číselník výdavkov Vecné vymedzenie oprávnených výdavkov sa na úrovni európskych štrukturálnych a investičných fondoch štandardizuje/unifikuje prostredníctvom využívania tzv. číselníka oprávnených výdavkov. Číselník ...
viac

Nová výzva na podporu nemocnícGarancia

14.2.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na predmetnú výzvu bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 40 000 000 EUR, pričom minimálny príspevok nebol stanovený a maximálny príspevok, o ktorý je možné požiadať, je 15 000 000 EUR. V rámci Integrovaného regionálneho operačného ...
viac

Neplatné odstúpenie od zmluvy uzavretej prostredníctvom Elektronického kontraktačného systémuGarancia

13.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmluva uzavretá prostredníctvom elektronického trhoviska je zmluva ako každá iná. Skutočnosť, že bola uzavretá prostredníctvom elektronického trhoviska, neznamená, že pri jej prípadnom neplnení, či pri jej neplatnom skončení sa musí uplatňovať osobitný postup. ...
viac
Najčítanejšie

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

23.6.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 ObchZ medzi Budúcim predávajúcim: Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)   Sídlo: ........................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných zákaziek od 18.4.2016 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovGarancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhľadom na prijatie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. došlo s účinnosťou od 18.4.2016 k úprave postupov zadávania podlimitných zákaziek oproti ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Obchodné podmienky elektronického trhoviska a zmluvaGarancia

12.7.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmetom tohto článku budú Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET) a všeobecné informácie o zmluve ako výsledku zadávania zákazky na Elektronickom trhovisku (ET). OPET upravujú základné pravidlá fungovania ET a boli vypracované ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Povinnosť používať elektronické trhoviskoGarancia

12.5.2015, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Beží od 1.7.2014 nejaké 1-mesačné alebo iné prechodné obdobie na povinnosť používať elektronické trhovisko (napr. prebiehajúce registrácie a pod.)? Novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 20/2018 Z.z. ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 24/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 152/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.2.2018 v čiastke č. 13)
  • 31/2018 Z.z. novela vyhl. č. 437/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 6.2.2018 v čiastke č. 16)
  • 35/2018 Z.z. novela op. č. 588/2003 Z.z. (vyšlo dňa: 14.2.2018 v čiastke č. 19)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.2.2018 - 28.2.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
20.3.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
15.3.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
15.3.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Na našom školení získate všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania zamestnancov. Prihláška tu!
6.3.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
20.3.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: