Darček mesiaca
Komentár k § 15 ZVO - Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní
Zápis do zoznamu podnikateľov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.4.2018 - Daň zo závislej činnosti

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 25.4.2018
 1 USD1,22 EUR (-0)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,2 EUR (+0,02)
 1 CZK25,44 EUR (+0,03)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
<marec  máj>
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 2/2018 týkajúce sa nákupu tovaru na komoditnej burzeGarancia

26.4.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Priame rokovacie konanie ako jeden z postupov zadávania zákaziek je upravený v ustanoveniach § 81 a § 82 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ...
viac

Odôvodňovanie nerozdelenia zákazky na jednotlivé časti pri nadlimitných postupoch zadávania zákaziekGarancia

25.4.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe výsledkov aplikačnej praxe vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad”) výkladové stanovisko č. 2/2018 týkajúce sa odôvodňovania nerozdelenia zákaziek na jednotlivé časti pri nadlimitných postupoch zadávania zákaziek ( ...
viac

Forma podávania žiadostí o nápravu a námietok vo verejných obstarávaniach realizovaných elektronickými prostriedkamiGarancia

25.4.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výkladové stanovisko č. 3/2018, ktoré vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad”) dňa 7. marca 2018, sa venuje problematike formy podávania žiadostí o nápravu a námietok vo verejných obstarávaniach realizovaných elektronickými ...
viac

Slovensko k 31. marcu 2018 z peňazí EÚ na roky 2014-2020 vyčerpalo 12,53 %Garancia

25.4.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer / SITA
Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 31. marca 2018 v desiatich z dvanástich programov 1,938 mld. eur. Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 31. marca 2018 v desiatich z ...
viac

Výnimka zo ZVO ohľadne vytvorenia a dodania výsledkov tvorivej duševnej činnosti a vykonanie a použite umeleckého výkonu (podlimitné zákazky)Garancia

24.4.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmetná výnimka sa vzťahuje na podlimitné zákazky, kedy verejný obstarávateľ plánuje zadať zákazku, ktorej predmetom je vytvorenie a dodanie vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, pričom výsledkom tejto tvorivej činnosti je ...
viac

Envirorezort podporuje elektromobilitu na SlovenskuGarancia

23.4.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Envirorezort historicky po prvý raz podporí nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom. Oprávnenými žiadateľmi sú obce alebo samosprávne kraje a svoje žiadosti o dotáciu môžu predkladať na Environmentálny fond do 2. mája 2018. Maximálna výška podpory je 30- ...
viac

Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 1/2018 týkajúce sa nadobúdania alebo nájmu nehnuteľnostíGarancia

19.4.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 14.3.2018 vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) všeobecné metodické usmernenie č. 1/2018 týkajúce sa nadobúdania alebo nájmu nehnuteľností (ďalej len „usmernenie“), ako jednej z výnimiek, na ktoré ...
viac

Vykonávanie povinnej kontroly pri zákazkách zadávaných zo strany subjektov podľa § 8 ods. 2 ZVOGarancia

18.4.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nakoľko zákazky financované z prostriedkov Európskej únie podliehajú aj kontrole Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad”), ten v rámci svojej pôsobnosti vydal na začiatku marca výkladové stanovisko č. 1/2018, ktoré sa venuje ...
viac

§ 81 ZVO Priame rokovacie konanie - praktický príkladGarancia

18.4.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 81 ZVO zákona o verejnom obstarávaní Praktický príklad Verejný obstarávateľ je členom komoditnej burzy a obchoduje na burze vo vlastnom mene prostredníctvom svojho povereného zamestnanca ako sprostredkovateľa (brokera). Môže nakupovať ...
viac

Na dlhodobý strategický výskum a vývoj má ísť 288 miliónov eurGarancia

18.4.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Výskumnej agentúry vyhlási výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú pôjde 288 miliónov eur. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Výskumnej ...
viac
Najčítanejšie

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

23.6.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 ObchZ medzi Budúcim predávajúcim: Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)   Sídlo: ........................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných zákaziek od 18.4.2016 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovGarancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhľadom na prijatie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. došlo s účinnosťou od 18.4.2016 k úprave postupov zadávania podlimitných zákaziek oproti ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Obchodné podmienky elektronického trhoviska a zmluvaGarancia

12.7.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmetom tohto článku budú Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET) a všeobecné informácie o zmluve ako výsledku zadávania zákazky na Elektronickom trhovisku (ET). OPET upravujú základné pravidlá fungovania ET a boli vypracované ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Povinnosť používať elektronické trhoviskoGarancia

12.5.2015, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Beží od 1.7.2014 nejaké 1-mesačné alebo iné prechodné obdobie na povinnosť používať elektronické trhovisko (napr. prebiehajúce registrácie a pod.)? Novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 113/2018 Z.z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 114/2018 Z.z. (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 115/2018 Z.z. ustanovuje výšku úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 116/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 393/1999 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 117/2018 Z.z. ruší nar. vl. č. 35/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 118/2018 Z.z. ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (vyšlo dňa: 18.4.2018 v čiastke č. 42)
  • 119/2018 Z.z. Dohoda o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie (vyšlo dňa: 19.4.2018 v čiastke č. 43)
  • 120/2018 Z.z. o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov (vyšlo dňa: 24.4.2018 v čiastke č. 44)
  • 121/2018 Z.z. Mnohostranná dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) (vyšlo dňa: 24.4.2018 v čiastke č. 44)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.5.2018 - 25.5.2018, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
11.9.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
21.5.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
14.5.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
16.11.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
16.8.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: