Zápis do zoznamu podnikateľov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2017 - Daň z príjmov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.5.2017
 1 USD1,12 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (+0,01)
 1 PLN4,18 EUR (-0)
 1 CZK26,41 EUR (-0,05)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2017
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<apríl  jún>
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Vylúčenie uchádzača v prípade, ak nemá v zozname hospodárskych subjektov všetky zákonom požadované dokladyGarancia

25.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak dodávateľ nemá v zozname hospodárskych subjektov všetky zákonom požadované doklady a vyhral nejakú zákazku, aký to má vplyv na výsledok takejto zákazky? Obstarávateľ ho môže alebo musí vylúčiť z takejto zákazky? Ak dodávateľ nemá v zozname hospodárskych ...
viac

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácieGarancia

24.5.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila dňa 28. 4. 2017 výzvu zameranú na poradenstvo a osvetu v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí ...
viac

Použitie nadlimitného postup zadávania zákazky pri podlimitnej zákazkeGarancia

23.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako verejný obstarávateľ sme podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) omylom vyhlásili podlimitnú zákazku ako nadlimitnú, pri dodržaní zákonných termínov. Ako verejný obstarávateľ sme podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní ...
viac

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských stanícGarancia

22.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktorý ...
viac

Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu a určenie lehôtGarancia

18.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
V § 43 ods. 2 ZVO sa uvádza, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky a koncesnú dokumentáciu v profile v deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení ...
viac

Čerpanie eurofondov v období 2007 - 2013 zostalo na úrovni 97 %Garancia

17.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. marcu 2017 dovedna 11,270 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,01 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Slovensko vyčerpalo z ...
viac

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. júna 2017Garancia

16.5.2017, Mgr. Tomáš Šlachta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon 93/2017 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol schválený dňa 29.03.2017. ...
viac

Odoslanie ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúkGarancia

16.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa z hľadiska systémov určených na elektronizáciu procesu verejného obstarávania považovať za splnenie ustanovenia § 49 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) to, ak systém neumožní odoslať záujemcovi ponuku po uplynutí lehoty na predkladanie ...
viac

Dobudovanie sústavy NATURA 2000Garancia

15.5.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 28. 4. 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP- ...
viac

Ako postupovať pri nákupe školských pomôcok, keď je presne stanovená cena na jedného žiakaGarancia

11.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aký je správny, hospodárny a efektívny spôsob verejného obstarania učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi, kde je pevne stanovená cena = 16,60 EUR na žiaka. Ide o približne 175 žiakov a zoznam pomôcok sa líši podľa triedy, do ktorej žiak chodí. Aký je ...
viac
Najčítanejšie

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných zákaziek od 18.4.20163 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.Garancia

10.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhľadom na prijatie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. došlo s účinnosťou od 18.4.2016 k úprave postupov zadávania podlimitných zákaziek oproti ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Povinnosť používať elektronické trhoviskoGarancia

12.5.2015, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Beží od 1.7.2014 nejaké 1-mesačné alebo iné prechodné obdobie na povinnosť používať elektronické trhovisko (napr. prebiehajúce registrácie a pod.)? Novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Obchodné podmienky elektronického trhoviska a zmluvaGarancia

21.7.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmetom tohto článku budú Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET) a všeobecné informácie o zmluve ako výsledku zadávania zákazky na Elektronickom trhovisku (ET). OPET upravujú základné pravidlá fungovania ET a boli vypracované ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiGarancia

26.5.2015, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Stiahnuť vzor KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka   medzi zmluvnými stranami Predávajúci:   Obchodné meno: ........................................................ Sídlo: ........................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 63/2017 Z.z. ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku (vyšlo dňa: 24.3.2017 v čiastke č. 31)
  • 70/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 75/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2017 v čiastke č. 35)
  • 71/2017 Z.z. novela Ústavy SR č. 460/1992 Zb. (vyšlo dňa: 4.4.2017 v čiastke č. 36)
  • 74/2017 Z.z. o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 (vyšlo dňa: 6.4.2017 v čiastke č. 38)
  • 81/2017 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 82/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 15.4.2017 v čiastke č. 42)
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 93/2017 Z.z. novela zák. č. 292/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 106/2017 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z.z. (vyšlo dňa: 11.5.2017 v čiastke č. 51)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
28.6.2017 - 30.6.2017, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.6.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
20.6.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
17.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
9.6.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: