Darček mesiaca
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do RPVS
Zápis do zoznamu podnikateľov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2017
 1 USD1,19 EUR (-0,01)
 1 GBP0,88 EUR (-0)
 1 PLN4,28 EUR (+0,01)
 1 CZK26,08 EUR (-0)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2017
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
<august  október>
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Archivovať dokumentáciu o verejnom obstarávaní je potrebné až do konca roka 2028Garancia

21.9.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslednou novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) sa s účinnosťou od 1.6.2017 modifikovali povinnosti týkajúce sa archivácie dokumentácie. Zmena zákona ...
viac

Slovensko k 31. augustu 2017 vyčerpalo 7,1 % z eurofondov na obdobie 2014 - 2020Garancia

20.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 31. augusta 2017 v ôsmich z jedenástich programov 989,8 mil. eur. Znamená to 7,1 % z celkovej alokácie všetkých programov 13,936 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka (PRV). ...
viac

Na boj proti diskriminácii Rómov vyčlenia viac než 51 miliónov eurGarancia

18.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 pribudli dva nové akčné plány. Tie v stredu 13. septembra schválila vláda. Sú zamerané na oblasť nediskriminácie a prístup smerom k väčšinovej spoločnosti. Do Stratégie Slovenskej republiky pre ...
viac

Zmeny v schválenom zákone o verejnom obstarávaní od 1. novembra 2017Garancia

18.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní. Tá nadobudne účinnosť 1. novembra 2017. Zmeny, ktoré poslanci NR SR odobrili vo štvrtok 14. septembra 2017, majú umožniť zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného ...
viac

Plánovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. februára 2018Garancia

14.9.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po pomerne krátkom čase od ostatnej zmeny je v rámci legislatívneho procesu znovu predložený nový návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom navrhovanej rozsiahlej novely, ktorá je aktuálne v štádiu medzirezortného pripomienkového ...
viac

Výkladové stanovisko ÚVO k elektronickému trhovisku a podmienkam účasti vo verejnom obstarávaníGarancia

14.9.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V poradí jedenáste výkladové stanovisko vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) dňa 23.8.2017. Predmetom výkladového stanoviska č. 3/2017 je elektronické trhovisko a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej ...
viac

Výzva zameraná na dobudovanie sústavy NATURA 2000Garancia

13.9.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 22.08.2017 vyhlásená v poradí už 26. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26 (ďalej len „výzva“), ktorej ...
viac

Všeobecné metodické usmernenie ÚVO týkajúce sa rámcových dohôd uzatváraných verejnými obstarávateľmiGarancia

12.9.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 16. augusta 2017 vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad) všeobecné metodické usmernenie č. 4-2017, týkajúce sa rámcových dohôd uzatváraných verejnými obstarávateľmi (ďalej len „usmernenie“). Dňa 16. augusta ...
viac

Vyzvania na národné projekty v rámci OP Efektívna verejná správaGarancia

11.9.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cieľom prvého vyzvania s kódom OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13 (ďalej len „vyzvanie č. 1“) je podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Cieľom druhého vyzvania s kódom OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14 (ďalej ...
viac

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúryGarancia

7.9.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program ...
viac
Najčítanejšie

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyGarancia

23.6.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzavretá podľa § 289 ObchZ medzi Budúcim predávajúcim: Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)   Sídlo: ........................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných zákaziek od 18.4.2016 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovGarancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhľadom na prijatie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. došlo s účinnosťou od 18.4.2016 k úprave postupov zadávania podlimitných zákaziek oproti ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Obchodné podmienky elektronického trhoviska a zmluvaGarancia

12.7.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmetom tohto článku budú Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET) a všeobecné informácie o zmluve ako výsledku zadávania zákazky na Elektronickom trhovisku (ET). OPET upravujú základné pravidlá fungovania ET a boli vypracované ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Povinnosť používať elektronické trhoviskoGarancia

12.5.2015, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Beží od 1.7.2014 nejaké 1-mesačné alebo iné prechodné obdobie na povinnosť používať elektronické trhovisko (napr. prebiehajúce registrácie a pod.)? Novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 211/2017 Z.z. skončenie platnosti Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Jersey uzavretej výmenou listov z 1. júna 2004 a 19. novembra 2004 (oznámenie č. 267/2005 Z. z. a oznámenie č. 15/2007 Z. z.) (vyšlo dňa: 30.8.2017 v čiastke č. 89)
  • 212/2017 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach (vyšlo dňa: 30.8.2017 v čiastke č. 89)
  • 213/2017 Z.z. novela vyhl. č. 492/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.8.2017 v čiastke č. 90)
  • 214/2017 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci (vyšlo dňa: 5.9.2017 v čiastke č. 91)
  • 215/2017 Z.z. zrušenie vyhl. č. 38/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2017 v čiastke č. 92)
  • 216/2017 Z.z. novela vyhl. č. 373/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2017 v čiastke č. 92)
  • 217/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 46/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 7.9.2017 v čiastke č. 93)
  • 218/2017 Z.z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch (vyšlo dňa: 21.9.2017 v čiastke č. 94)
  • 219/2017 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 (vyšlo dňa: 21.9.2017 v čiastke č. 94)
  • 220/2017 Z.z. o prijatí Minamatského dohovoru o ortuti Minamatský dohovor o ortuti (vyšlo dňa: 22.9.2017 v čiastke č. 95)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
27.9.2017 - 29.9.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
13.12.2017, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom... Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém... Prihláška tu!
27.10.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Osvojte si všetky náležitosti a sociálne aspekty s touto témou súvisiace... Prihláška tu!
12.10.2017, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
28.9.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: