dnes je 26.2.2020
Input:

Pôdohospodárska platobná agentúra už vyplatila chovateľom viac ako 4,6 milióna eur

25.9.2019, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila finančnú podporu žiadateľom o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky. Viac ako 2 530 žiadateľov si rozdelilo cez 4,6 milióna eur.

  • PPA vyplatila žiadateľom o tzv. „vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky“ viac ako 4,6 milióna eur
  • O financie na tento rok požiadalo 2 531 poľnohospodárskych subjektov
  • Sadzba na dobytčiu jednotku je pre ovce a kozy 54,60 € a dojčiace kravy 84 €

„Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne požiadať aj o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. Financie poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra najmenej na jednu dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý chová dojčiace kravy, ovce a kozy. V uplynulý rok musel pritom predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku agentúry žiadosť obsahujúcu údaje z Centrálnej