Darček mesiaca
Komentár k § 81 ZVO Priame rokovacie konanie v roku 2018
Zápis do zoznamu podnikateľov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 14.12.2018
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,9 EUR (-0)
 1 PLN4,29 EUR (-0)
 1 CZK25,83 EUR (-0,03)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<november  január>
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie

Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematickáa prírodovedná gramotnosťGarancia

14.12.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 (ďalej len „výzva“), ktorej cieľom je zvýšenie kvality výchovno- ...
viac

Výkladové stanovisko UVO - Dôsledky nevyhotovenia referencieGarancia

13.12.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 5. decembra 2018 vydal Úrad pre verejné obstarávanie všeobecné metodické usmernenie týkajúce sa problematiky povinného vyhotovovania referencií, ktorého vydanie podnietil zvýšený počet podnetov hospodárskych subjektov týkajúcich sa ...
viac

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaníGarancia

5.12.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 27. novembra 2018 bolo Národnou Radou Slovenskej republiky prelomené veto prezidenta a došlo k schváleniu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
viac

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávaniaGarancia

3.12.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Ľudské zdroje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02, ktorej predmetom je ...
viac

Obchodný register a povinnosť zapisovania konečných užívateľov výhodGarancia

3.12.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. novembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „zákon o obchodnom registri”), ktorá vznikla v súvislosti s prijatím ...
viac

Projekt Zelenej nafty podporí slovenské poľnohospodárstvoGarancia

30.11.2018, Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Agrorezort predstavil podrobnosti systémového riešenia na podporu poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Ide o projekt s názvom Zelená nafta, od ktorého si sľubuje najmä zvýšenie konkurencieschopnosti ...
viac

Zmena podmienok pri poskytovaní investičnej pomoci v roku 2018Garancia

30.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijímateľ je v období realizácie investičného zámeru, a počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, povinný ministerstvu hospodárstva písomne oznámiť všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu ...
viac

Postupy pri zmene podmienok pri poskytovaní investičnej pomoci v roku 2018Garancia

29.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké sú postupy pri zmene podmienok pri poskytovaní investičnej pomoci ak zmena podľa prijatého oznámenia má, alebo nemá vplyv na plnenie povinností prijímateľa a na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, ak zmena podľa ...
viac

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťaGarancia

28.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb ...
viac

Klasifikácia investičnej akcie v obci v roku 2018Garancia

27.11.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mesto realizuje investičnú akciu Tréningové ihrisko s umelou trávou formou, na ktorej sa určitou čiastkou spolupodieľa Slovenský futbalový zväz. Investičná akcia teda nebola hradená z EÚ. K tejto investičnej akcii bolo potrebné vykonať ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotouGarancia

19.1.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť Vzor Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. [doplniť číslo] Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis verejného obstarávateľa/obstarávateľa, [doplniť názov] v zmysle zákona č. 343/ ...
viac

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných zákaziek od 18. 4. 2016 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovGarancia

6.8.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím zákona č. 248/2017 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo s účinnosťou od 1. 11. 2017 k úprave postupov zadávania ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZVO (25/2006 Z. z.) - § 42 Vyhodnocovanie ponúkArchív

2.1.2018, Mgr. Tomáš Kamenec, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 42 Vyhodnocovanie ponúk (1) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2016 | 2015

Archivovať dokumentáciu o verejnom obstarávaní je potrebné až do konca roka 2028Garancia

21.9.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poslednou novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) sa s účinnosťou od 1.6.2017 modifikovali povinnosti týkajúce sa archivácie dokumentácie. Zmena zákona ...
viac

Reverzná verejná súťažGarancia

2.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od apríla 2016, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”), je možné v procesoch verejného obstarávania ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 328/2018 Z.z. novela op. č. 303/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2018 v čiastke č. 119)
  • 335/2018 Z.z. novela op. č. 304/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 341/2018 Z.z. novela op. č. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 30.11.2018 v čiastke č. 122)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 351/2018 Z.z. novela zák. č. 581/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
16.1.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
23.1.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
26.2.2019 - 28.2.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
6.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: