dnes je 28.7.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Aktualizované príručky OP KŽP

7.4.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 7.1, účinnú od 01.04.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie metodických usmernení RO a skúseností z praxe.

Slovenská agentúra životného prostredia ako

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Dotácie | Verejné obstarávanie.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: